Mapa Doliny Pałaców
obiekt niedostępny noclegi
obiekt odrestaurowany park / punkt widokowy
restauracje imprezy kulturalne
kawiarnie możliwość zwiedzania
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
PARTNERZY
  • Pałac Paulinum w Jeleniej Górze >>
  • Zamek Karpniki >>
  • Związek Gmin Karkonoskich/ Pałac w Bukowcu >>
  • Biuro Podróży Discover Silesia >>
  • Pałac w Wojanowie >>
KALENDARZ
<<>>
Lipiec 2024

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
 
8 9 10 11 12 13 14
 
15 16 17 18 19 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28
 
29 30 31    
 
CZY WIESZ, ŻE?
  • W takcie Europejskich Dni Dziedzictwa niemal wszystkie zabytki będą udostępnione - następna edycja wrzesień 2018
  • Przekazanie Twojego 1% podatku pomoże ratować zabytki Doliny Pałaców i Ogrodów >>
  • 29 września 2018 w Legnicy Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej uhonorowana została prestiżową Nagrodą Kulturalną Śląska >>
  • 11 obiektów Doliny Pałaców i Ogrodów jest Pomnikiem Historii Prezydenta RP
  • Już dostępny przewodnik po całej Dolinie Pałaców i Ogrodów w wersji polskiej i niemieckiej. Kup, zanim przyjedziesz!
Wybór wykonawcy- zarządzanie projektem

Wrocław, 24.12.2018 r. 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zarządzanie projektem

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego ogłoszonego 07.12.2018 r. na zarządzanie projektem w Przedsięwzięciu  pn. „Pielęgnacja parku i założenie Ogrodów Dydaktycznych w Ornamental Farm Bukowiec” realizowanego w ramach dofinansowania z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1 , która w wyniku oceny uzyskała 100 punktów:

cena oferty:
brutto: 95 940,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści 00/100 złotych),
okres realizacji : 01.01.-31.10.2019 r.
warunki płatności: 21 dni

tab nr 1. Zestawienie złożonych ofert:

L.p

Nazwa wykonawcy, adres, NIP

Cena

data wpływu/uwagi

1.

Wratislavia Consulting Marcin Caputa
ul. Mosiężna 21/19, 53-441 Wrocław
NIP 6331987316

95 940,00 zł

20.12.2018

2.

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
ul. Sokolnicza 5/46, 53-676 Wrocław
NIP 899-261-64-11

98 000,00 zł

21.12.2018

3.

Bozanta Roman Surkont
ul. Bolka I Świdnickiego 17/15, 57-100 Strzelin
NIP 914-14-76-867

123 000,00

21.12.2018

4.

Gardenarte Pracownia Architektury Krajobrazu Anita Rogalska
ul. Żmudzka 35/5, 51-354 Wrocław
NIP 8982161297

110 700,00

13.12.2018

 tab nr 2.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

L.p

Nazwa wykonawcy, adres, NIP

Liczba uzyskanych punktów

1.

Wratislavia Consulting Marcin Caputa
ul. Mosiężna 21/19, 53-441 Wrocław
NIP 6331987316

100 pkt.

2.

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
ul. Sokolnicza 5/46, 53-676 Wrocław
NIP 899-261-64-11

94 pkt.

3.

Bozanta Roman Surkont
ul. Bolka I Świdnickiego 17/15, 57-100 Strzelin
NIP 914-14-76-867

78 pkt.

4.

Gardenarte Pracownia Architektury Krajobrazu Anita Rogalska
ul. Żmudzka 35/5, 51-354 Wrocław
NIP 8982161297

87 pkt.Projekty

RODO

Sprawozdania

Statut

Misja i cele

Nagrody Fundacji

Partnerzy

1% dla Fundacji

Zbiórki publiczne

Bukowiec


Lokalizacja

Natura

Obiekty

Video

Panoramy 360°

Pomnik Historii

Zima w Dolinie Pałaców i Ogrodów

Dolina Pałaców i Ogrodów w grafice

Dolina Pałaców i Ogrodów z drona


Prasa

Radio

Telewizja


Osoby do kontaktów

Siedziba we Wrocławiu

Oddział w Bukowcu

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów ©
 
Projekt pn. „ Kampania promocyjna Doliny Pałaców i Ogrodów ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Wygenerowano w: 0,02858 sekundy, 0,6752 MB