Mapa Doliny Pałaców
obiekt niedostępny noclegi
obiekt odrestaurowany park / punkt widokowy
restauracje imprezy kulturalne
kawiarnie możliwość zwiedzania
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
PARTNERZY
 • Pałac Paulinum w Jeleniej Górze >>
 • Pałac w Wojanowie >>
 • Związek Gmin Karkonoskich/ Pałac w Bukowcu >>
 • Zamek Karpniki >>
 • Romualdo dell Bianco Foundation >>
KALENDARZ
<<>>
Lipiec 2024

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
 
8 9 10 11 12 13 14
 
15 16 17 18 19 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28
 
29 30 31    
 
CZY WIESZ, ŻE?
 • 11 obiektów Doliny Pałaców i Ogrodów jest Pomnikiem Historii Prezydenta RP
 • W sierpniu 2018 w Dolinie Pałaców i Ogrodów odbędzie się VII Festival dell Arte
 • Przekazanie Twojego 1% podatku pomoże ratować zabytki Doliny Pałaców i Ogrodów >>
 • W takcie Europejskich Dni Dziedzictwa niemal wszystkie zabytki będą udostępnione - następna edycja wrzesień 2018
 • Już dostępny przewodnik po całej Dolinie Pałaców i Ogrodów w wersji polskiej i niemieckiej. Kup, zanim przyjedziesz!
Zapytanie ofertowe- czterery obiektach „Folwark BukowiecWrocław, dnia 31.05.2017 r.

 

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
Tel.: 71 782 22 32
Fax: 71 782 22 32 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.05..2017 ws. wyboru wykonawcy prac budowlanych w czterech obiektach „Centrum Kulturalno - Edukacyjnego - „Folwark Bukowiec", tj.:

2.1. ZADANIE 1. STODOŁA. Przebudowa i remont budynku stodoły (obiekt C) dawnego  Zespołu Folwarcznego zlokalizowanego w obrębie działki 333/4 w Bukowcu.
2.2. ZADANIE 2. BROWAR. Przebudowa, odbudowa i remont folwarku w Bukowcu - budynek browaru (budynek E) zlokalizowany na działce 321/22 obręb Bukowiec.
2.3. ZADANIE 3. OPACTWO. Rekonstrukcja pawilonu ogrodowego w parku pałacowym w Bukowcu-remont (działka nr 234/135 część),
2.4. ZADANIE 4. DOMEK RYBAKA.  Budowa: Pawilon ogrodowy - domek rybaka,

w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert.

W dniu 31.05.2017 dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty.
Spośród nadesłanych ofert za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę firmy:

FHU DOBROBUD
Norbert Wiśniak
ul. Górnicza 23/2
59-550 Wojcieszów    

Dziękujemy za złożone oferty.         
                                               
Treść zawiadomienia-pobierz


                                                                      Zapytanie ofertowe

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
Tel.: 71 782 22 32
Fax: 71 782 22 32

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
z siedzibą przy ul. Świdnickiej 31, 50-066 Wrocław
Tel.: 71 782 22 32, Fax: 71 782 22 32
NIP 898 20 69 723, REGON 020110204
realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
pn.  „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego”  

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

 1. I.              Przedmiot zamówienia:

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień

Dział.

CPV 45000000-Roboty budowlane.

Grupy robót

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części.
CPV 45300000-0. Roboty instalacyjne w budynkach.
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasy robót

CPV 45110000-1,  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.
CPV 45210000-2, Roboty budowlane w zakresie budynków’
CPV 45260000-7, Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45420000-7,  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45450000-6, Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Kategorie robót

CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV45212000-6, Roboty budowlane w zakresie budynków’ wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych.
CPV45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
CPV 45261000-4, Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten.
CPV 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45317000-2 inne instalacje elektryczne.
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
CPV 45324000-3 Izolacja cieplna
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45421000-4, Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45453000 – 7; Roboty remontowe i renowacyjne 

2. Przedmiotem zamówienia są prace budowlane w czterech obiektach „Centrum Kulturalno - Edukacyjnego - „Folwark Bukowiec" w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

2.1. ZADANIE 1. STODOŁA. Przebudowa i remont budynku stodoły (obiekt C) dawnego  Zespołu Folwarcznego zlokalizowanego w obrębie działki 333/4 w Bukowcu.
2.2. ZADANIE 2. BROWAR. Przebudowa, odbudowa i remont folwarku w Bukowcu - budynek browaru (budynek E) zlokalizowany na działce 321/22 obręb Bukowiec.
2.3. ZADANIE 3. OPACTWO. Rekonstrukcja pawilonu ogrodowego w parku pałacowym w Bukowcu-remont (działka nr 234/135 część),
2.4. ZADANIE 4. DOMEK RYBAKA.  Budowa: Pawilon ogrodowy - domek rybaka. 

Miejsce realizacji zamówienia: Bukowiec, ul. Robotnicza, 58-533 Mysłakowice, działki nr 321/22, 333/4, 234/135 Obręb Bukowiec.

3. Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem:

3.1 ZADANIE 1. STODOŁA. Budynek Stodoły:

a) Dokończenie robót w budynku Stodoły

Elewacja.
Skucie tynków, przygotowanie podłoża po tynki, odgrzybianie i „blokada” wysoleń, naprawa uszkodzonego muru, wykonanie tynków renowacyjnych, wykonanie profili gzymsów, opasek okiennych itp. metodą tynków ciągnionych. Malowanie elewacji farbami silikatowymi. Rusztowania.

Ścianki aluminiowe.
Montaż dwóch witryn aluminiowych, ze szkłem bezpiecznym P2. Należy w kosztach uwzględnić montaż jednej z witryn w środkowej części ściany od strony ulicy. Ostateczny podział witryny należy w ramach projektu warsztatowego uzgodnić z zamawiającym. 

3.2. ZADANIE 2 BROWAR.

Budynek Browaru: zadaniem jest zakończenie remontu skrzydła wschodniego, w którym zlokalizowano kotłownię, wentylatornię, zaplecze sanitarne i sale dydaktyczne. Należy wykonać pełen zakres robót przewidziany projektem w zakresie łącznika oraz biały montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych w sali głównej.

a) roboty budowlane w łączniku(część wschodnia). 

Powierzchnie murowane: roboty murarskie, rozbiórkowe i naprawcze związane z wydzieleniem kotłowni i wykonaniem wejścia do kotłowni (na ścianie północnej) oraz sanitariatami.
Dach nad łącznikiem. Rozbiórka stropodachu i wykonanie nowego (konstrukcja drewniana oparta na stropie gęstożebrowym z uwzględnieniem montażu na dachu( podkonstrukcja) centrali wentylacyjnej.
Ścianki działowe, zabudowy, przewody kominowe
Tynki i okładziny wewnętrzne, roboty malarskie
Posadzki wraz z podłożami (rozbiórka starych i wykonanie nowych).
Stolarka okienna i drzwiowa, elementy ślusarskie.

b) roboty elektryczne

Rozdzielnice elektryczne i wewnętrzne linie zasilające.
Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego.
Instalacja gniazd wtykowych.

Oprawy w sali głównej. Należy tak dobrać lampy dekoracyjne aby zapewnić odpowiednie oświetlenie sali tzn. minimum 200/100 lx. Lampy wiszące (8 szt., np oprawa firmy Imperial Saturn 1500LED- średnica 150 cm, moc. 110W, strumień świetlny 16500lm, barwa 3000K, sterowanie DALI , lub oprawa firmy Lucis IZAR R Max LED - średnica 120 cm, moc. 80W, strumień świetlny 12800lm, barwa 3000K, sterowanie DALI , lub równoważne) oraz kinkiety (8szt., np. kinkiet  firmy Lucis Asterion - wymiar  55 cm, moc. 84W, świetl.comp. , barwa 3000K, sterowanie DALI , lub równoważne)

c) roboty sanitarne

Instalacja wody użytkowej wewnętrzna.
Kanalizacja sanitarna wewnętrzna.
Instalacja centralnego ogrzewania. W ramach wykonania instalacji centralnego ogrzewania w łączniku  należy spiąć z ww. instalację w przewody CO prowadzące do sali głównej oraz zamontować w niej nagrzewnice wodne VolcanoVR2 lub równoważne.
Kotłownia olejowa. Kompletnie wyposażona. Kotłownię należy wyposażyć w piec posiadającym opcję montażu palników gazowych, zbiornik na olej zgodnie z opisem PB dwupłaszczowy o pojemności 1 m3.
Urządzenia sanitarne w tym wyposażenie wc dla niepełnosprawnych wraz z pochwytami i odpowiednim lustrem.
Wentylacja mechaniczna obsługująca łącznik i salę główną.

Przyłącza. 

3.3  ZADANIE 3. OPACTWO – dawne Mauzoleum Redenów:

a) Dokończenie robót w budynku Opactwa
Strop pośredni wieży. Wykonanie konstrukcji stropu oraz podłogi z desek.
Schody zewnętrzne stalowe montowane z gotowych prefabrykatów, komplet: konstrukcja, podesty, stopnie i balustrady, projekt warsztatowy i wykonawczy. Wykonanie fundamentów pod schody.
Elewacja wieży. Roboty przygotowawcze, uzupełnienie murów i zamurowań przewidzianych projektem budowlanym,  renowacja tyków wraz z renowacją i odtworzeniem detali architektonicznych. Roboty malarskie. 

3.4 ZADANIE 4. DOMEK RYBAKA – budowla drewniana:

Ściany zewnętrzne stanowią połączenie konstrukcji przysłupowej(słupy plus wypełnienie brusami drewnianymi) oraz ściany słupowo-ryglowej (słupy i rygle wypełnione cegłą), ściany szczytowe będą wypełnione brusami drewnianymi, dach kryty naturalnym łupkiem na pełnym deskowaniu. W elewacji zostaną zamontowane drewniane wrota oraz okna, wewnątrz zostanie wykonana ścianka z brusów wydzielająca wiatrołap(sień) od wnętrza, samo wnętrze domku rybaka będzie stanowiło otwartą przestrzeń bez wydzieleń. Budowla drewniana zostanie posadowiona na ławie fundamentowej na której do poziomu terenu zostanie wykonana ściana fundamentowa, końcówka ściany fundamentowej powinna być przemurowana z kamienia nieregularnego na wysokość 30cm nad teren, stanowić ono będzie podmurówkę pod podwalinę drewnianą. Na posadzce należy ułożyć płyty z piaskowca na podsypce. Projekt obejmuje swym zakresem budowę Domu Rybaka jak również wykonanie dojścia do obiektu w formie ścieżki parkowej utwardzonej szerokości 2m, jest to również element zapewnienia dostępności dla niepełnosprawnych.  

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Szczegółowy przedmiot zamówienia poza niniejszym opisem precyzuje dokumentacja projektowa PROJEKTY BUDOWLANE (stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),    oraz ślepe kosztorysy (stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, przedmiary robót w nich zawarte stanowią jedynie materiał pomocniczy). Wszystkie te dokumenty wraz z opisem przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie.
 2. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, kosztorysem ślepym, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
 3. Jeżeli w projekcie budowlanym lub kosztorysie ślepym są użyte nazwy własne należy przyjąć w tych miejscach dodatkowe sformułowanie „lub równoważne”. W przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii, dopuszcza się stosowanie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii równoważnych, tj.: wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia i technologie użyte przez Zamawiającego w niniejszej dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.
 4. Jeżeli w trakcie realizacji robót wyniknie konieczność wykonania projektów wykonawczych, warsztatowych, aranżacji wnętrz Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania ponosząc wszelkie koszty z tym związane.
 5. W ramach realizacji przyłącza wodnego, jeżeli nie będzie możliwości wymiany przyłącza należy zaprojektować i wykonać studnię głębinową
 6. Obsługa osób niepełnosprawnych. Dostępność dla niepełnosprawnych:
  1.  Budynki w ramach kontraktu należy wyposażyć w specjalne tablice informacyjne dla osób niewidomych  z napisami w alfabecie braila. Tablice będą informowały m. in. o funkcji obiektu, jego historii i charakterystyce architektonicznej.
  2. Do domku rybaka należy wykonać ścieżkę utwardzona szer. 2m..
  3. W budynku browaru zostanie wykonane wc dla niepełnosprawnych
 1. Zamawiający określa  okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: minimum 24 m-ce licząc od dnia odbioru końcowego robót. W okresie gwarancji oferent powinien przewidzieć koszt regulacji i konserwacji oferowanej stolarki okiennej i drzwiowej na wezwanie Zamawiającego przynajmniej raz do roku. Jeżeli zamontowane urządzenie kocioł, wentylatory, pompy i inne wymagają serwisu, przeglądów to oferent ma również przewidzieć ich koszt wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
 2. Wykonawca  w  cenie  ofertowej  jest  zobowiązany  do  wykonania wszystkich czynności, które są związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności do:
  1. sporządzenia dokumentacji powykonawczej  robót budowlanych i instalacyjnych
  2. uzyskania odbioru obiektu od Państwowej Straży Pożarnej oraz SANEPIDU
  3. dokonania odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem przedstawicieli Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu
  4. skompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

II. Dodatkowe przedmioty zamówienia:

Nie dotyczy.

Uwaga! Warunkiem ważności oferty jest
wypełnienie załączonego formularza ofertowego (załącznik nr 1)
oraz ślepych kosztorysów (załącznik nr 2). 

Wymaga się aby oferty były ważne do 15 lipca 2017 roku.

Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: 1 lipca 2017 roku.

III. Sposób obliczania ceny:

1. Cena zakupu obejmuje cenę jednostkową zamówienia czyli cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.
2. Cena oferty netto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przetargiem
3. Wynagrodzeniem Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest cena ryczałtowa netto.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą  omyłką i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
5. W cenie oferty należy uwzględnić zakres robót objęty dokumentacją projektową, Ślepym kosztorysem(przedmiarem robót), opisem przedmiotu zamówienia oraz  wszystkie składowe niezbędne do pełnego zrealizowania zamówienia.
6. Wykonawca ewentualne upusty cen lub rabaty powinien od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową i ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego żadnych przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 12.05.2017 r.
i będą one przyjmowane do dnia 29.05.2017 r. do godz. 12:00.

Oferty będą rozpatrywane po 29.05.2017 r.

V. Planowany termin realizacji zamówienia: 

Całość zamówienia zostanie zrealizowana od 01.07.2017 do 31.12.2018 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia (np. w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

VI. Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:

Przy  rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami:

 

L.  P.                          KRYTERIUM                                                              WAGA

  1.                              Cena netto                                                                    80%

 

  2.                   Gwarancja (w miesiącach)                                                      20%               

nie krótsza niż 24 miesiące na wykonany przedmiot zamówienia.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):

1. Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

       Cena netto oferty najtańszej

——————————————— x 80 = ilość punktów 

         Cena netto oferty badanej

2. Punkty za kryterium „gwarancja (w miesiącach)” zostaną obliczone następująco:

2.1. dla gwarancji w przedziale od 24 do 60 miesięcy włącznie wg następującego wzoru:

                   Gwarancja (w miesiącach) w ofercie badanej

——————————————————————————————    x 20 = ilość punktów 

Gwarancja (w miesiącach) najdłuższa spośród wszystkich ofert,  ale nie więcej niż 60 m-cy

2.2 Dla gwarancji dłuższych niż 60 miesięcy liczba punktów za gwarancję wynosi 20

Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, tj.: ilość punktów uzyskanych w kryterium 1 „cena netto” + ilość punktów uzyskanych w kryterium 2  „gwarancja (w miesiącach)”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. 

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą  na adres siedziby firmy, tj.:

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO)
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław 

lub drogą elektroniczną na adres: katarzyna.smorek@dolinapalacow.pl
w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 12.05.2017 r. do dnia 29.05.2017 r. do godz. 12:00. 

Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 31.05.2017 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej lub mailowej w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu. 

Decyzja o wyborze wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego http://www.dolinapalacow.pl/.

VIII. Pytania i wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udzieli niezbędnych wyjaśnień.

Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną modyfikację Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zapytania nastąpi zmiana treści zapytania ofertowego, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie treści zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz przekaże tą informację wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe.

Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców.

IX. Informacje dodatkowe:

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

X. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XI. Wiedza i doświadczenie:

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować wykonanie w sposób należyty  oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty  budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł  brutto słownie: pięćset tysięcy   złotych brutto.

W tym celu wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia pkt. 4 Załącznika nr 1 Formularza Ofertowego i dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

XII. Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XIII. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca winien udokumentować dysponowanie :

-       osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która  odbyła co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych  wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z § 24  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych  ( Dz. U. Nr 165 z 2011 r.  poz.987 )

W tym celu wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia pkt. 5 Załącznika nr 1 Formularza Ofertowego.

XIV. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 80 000,00 zł słownie złotych : osiemdziesiąt tysięcy złotych.

XV. Dodatkowe warunki:

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie.

XVI. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej lub osobami wykonującymi w imieniu Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XVII. Warunki zmiany umowy:

Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.

1.Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:

a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
b) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
e) założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
f) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia;
g) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
h) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony umowy;
i) działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości zamówienia;
j) działania osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
c) udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiotu Zamówienia.
d) zmiana osoby kierownika budowy na osobę o równoważnych uprawnieniach. 

XVIII. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy- pobierz
 2. Ślepe kosztorysy-pobierz

2.1 Roboty budowlane w budynku Stodoły
2.2.Roboty budowlane w budynku Browaru
2.3 Instalacje sanitarne w budynku Browaru
2.4.Instalacje elektryczne w budynku Browaru
2.5 Roboty budowlane w budynku Opactwa
2.6 Roboty budowlane - Dom Rybaka

 1. Projekty budowlane-pobierz

3.1. PB STODOŁA. Przebudowa i remont budynku stodoły (obiekt C) dawnego  Zespołu Folwarcznego zlokalizowanego w obrębie działki 333/4 w Bukowcu.
3.2. PB BROWAR. Przebudowa, odbudowa i remont folwarku w Bukowcu - budynek browaru (budynek E) zlokalizowany na działce 321/22 obręb Bukowiec.
3.3. PB OPACTWO. Rekonstrukcja pawilonu ogrodowego w parku pałacowym w Bukowcu-remont (działka nr 234/135 część)
3.4. PB DOMEK RYBAKA.  Budowa: Pawilon ogrodowy - domek rybaka.Projekty

RODO

Sprawozdania

Statut

Misja i cele

Nagrody Fundacji

Partnerzy

1% dla Fundacji

Zbiórki publiczne

Bukowiec


Lokalizacja

Natura

Obiekty

Video

Panoramy 360°

Pomnik Historii

Zima w Dolinie Pałaców i Ogrodów

Dolina Pałaców i Ogrodów w grafice

Dolina Pałaców i Ogrodów z drona


Prasa

Radio

Telewizja


Osoby do kontaktów

Siedziba we Wrocławiu

Oddział w Bukowcu

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów ©
 
Projekt pn. „ Kampania promocyjna Doliny Pałaców i Ogrodów ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Wygenerowano w: 0,05102 sekundy, 0,74014 MB