Mapa Doliny Pałaców
obiekt niedostępny noclegi
obiekt odrestaurowany park / punkt widokowy
restauracje imprezy kulturalne
kawiarnie możliwość zwiedzania
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
PARTNERZY
  • Zamek Karpniki >>
  • Biuro Podróży Discover Silesia >>
  • Związek Gmin Karkonoskich/ Pałac w Bukowcu >>
  • Portal Life Beyond Tourism >>
  • Pałac w Wojanowie >>
KALENDARZ
<<>>
Lipiec 2024

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1 2 3 4 5 6 7
 
8 9 10 11 12 13 14
 
15 16 17 18 19 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28
 
29 30 31    
 
CZY WIESZ, ŻE?
  • Przekazanie Twojego 1% podatku pomoże ratować zabytki Doliny Pałaców i Ogrodów >>
  • 29 września 2018 w Legnicy Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej uhonorowana została prestiżową Nagrodą Kulturalną Śląska >>
  • 11 obiektów Doliny Pałaców i Ogrodów jest Pomnikiem Historii Prezydenta RP
  • W takcie Europejskich Dni Dziedzictwa niemal wszystkie zabytki będą udostępnione - następna edycja wrzesień 2018
  • W sierpniu 2018 w Dolinie Pałaców i Ogrodów odbędzie się VII Festival dell Arte
Szlak parków po obu stronach Nysy

 

 

Projekt pn. Koncepcja rozwoju zrównoważonej ponadgranicznej turystyki na „Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy”

Projekt ma na celu wypromowanie turystyki kulturowej opartej o zabytkowe założenia parkowe. W jego trakcie zostanie opracowana odpowiednia oferta kulturalna w poszczególnych parkach. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu zwłaszcza:

- wypromowanie przestrzeni kulturowej z jej subregionami, bazując na podobieństwach i zachowując jej różnorodność,

- zmotywowanie turystów do ponadgranicznych podróży poprzez stworzenie interesującej polsko-niemieckiej oferty kulturalnej i turystycznej,

- wzmocnienie tożsamości i więzi z regionem wśród społeczeństwa poprzez uwrażliwienie na wartość dziedzictwa kulturowego,

- wypracowanie podstaw nowego produktu turystycznego,

- ożywienie gospodarcze regionu poprzez turystykę ogrodową i kulturową.

 

Projekt jest realizowany przez cztery instytucje. Partner Wiodącym jest DSA Dienstleistungen für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung GmbH.  Pozostałymi partnerami w projekcie są:

- Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH

- Stowarzyszenie Gartenkulturpfad beiderseits der Neiße

- Fundacja Bory Dolnośląskie

- Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej

 Nasza Fundacja w ramach projektu zorganizuje konferencję pt. „Wpis założeń pałacowo – parkowych na listę Pomników Unesco szansą rozwoju gospodarczego regionu opartego o turystykę kulturową”.

Konferencja będzie poświęcona wpisowi na listę Unesco „Romantycznych zespołów  pałacowo- parkowych w Kotlinie Jeleniogórskiej ” w kontekście wartości historycznej całego szlaku parków i ogrodów po obu stronach Nysy. Zaproszenie na konferencje skierowanie zostanie do samorządowców z gmin, starostw, urzędów miast  położonych na szlaku ogrodowo – kulturowym z Polski i Niemiec. Ponadto na konferencje zostaną zaproszeni przewodnicy, dziennikarze, naukowcy z obu krajów oraz partnerzy projektu. Skład zaproszonych gości będzie podyktowany m.in. ich możliwościami związanymi z dalszym promowaniem, lobbowaniem projektu i informowaniem o jego efektach w własnych środowiskach zawodowych oraz prywatnych wraz z podejmowaniem strategicznych decyzji związanych m.in. z wzmacnianiem idei i zrozumienia dla budowy szlaku ogrodowego jako czynnika rozwoju gospodarczego regionu opartego o turystykę kulturową. Podsumowaniem konferencji będzie wydanie wydawnictwa pokonferencyjnego.

W ramach projektu dodatkowo zostanie opracowana wystawa przedstawiająca parki ujęte w projekcie po stronie polskiej i niemieckiej. Założeniem wystawy jest ekspozycja jej na miejscach publicznych w wybranych obiektach na szlaku parków i ogrodów ujętych w projekcie.


Kalendarium projektu


30.06.2014 Konferencja w Krobnitz

17 czerwca 2014 w „Alte Schmiede” w Pałacu Krobnitz odbyła się konferencja końcowa , podsumuwujaca Projekt, którą zorganizował Partner Wiodący , a  poprowadził  Steffen Möller.


05.05.2014 Majówka w Bukowcu

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej zorganizowała w dniach 01.-04.05,14 r. na terenie zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu Majówkę z bogatą ofertą atrakcji przeznaczonych dla uczestników w każdym wieku. W programie pikniku znalazły się m.in. koncerty, kiermasz artystyczno – ogrodniczy, warsztaty sztuki ogrodowej, malarskie, rzeźbiarskie , muzyczne, zabawa z Klaunem oraz biesiada góralska.


25-26.04.2014 Konferencja w Wojanowie

W dniach  25-26.04.2014 r. w Pałacu w Wojanowie  odbędzie się konferencja pt."Szlak parków i ogrodów po obu stronach Nysy a turystyka kulturowa". W konferencji będą uczestniczyli przedstawiciele biur podróży, przewodnicy,osoby związane z turystyką oraz promowaniem dziedzictwa kulturowego z Polski i Niemiec. W programie konferencji oprócz prelekcji tematycznych znajduje się  projekcja filmu o Dolinie Pałacow i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej oraz  wycieczka po jej  parkach i ogrodach.


04.04.14 V Spotkanie Grupy Roboczej

W Bad Muskau odbyło się cokwartalne spotkanie grupy roboczej, poświęcone m.in. podsumowaniu dotychczasowych prac oraz zapoznaniu Partnerów Projektu z działaniami planowanymi w II kwartale 2014r.

1 kwietnia w pałacu w Bad Muskau otwarta została wystawa „Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy”, przygotowana przez Partnera Projektu-Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Wystawa prezentuje założenia parkowe i ogrodowe po stronie polskiej i po stronie niemieckiej. Wystawa w Bad Muskau  będzie prezentowana do 16.04.2014, następnie będzie prezentowana do 12.10.2014 w Centrum Zdrowego Żywienia i Ziół w klasztorze St. Marienstern, Panschwitz- Kuckau.


28.06.2013 Konferencja w Kliczkowie

Przedstawiciele partnerów i zaproszeni goście spotkali się w Zamku w Kliczkowie  na konferencji pt" Koncepcja rozwoju zrównoważonej ponadgranicznej turystyki po obu stronach Nysy". Obrady konferencji zostały podzielone na cztery bloki tematyczne. W pierwszym przedstawiono działaność Fundacji Bory Dolnośląskie oraz przedstawiono zakres jej działania w projekcie oraz zaprezentowano walory krajobrazowe terenów województwa lubiskiego. Drugi blok tematyczny był poświęcony edukacji i promocji. W tej częsci konferencji poświecono dużo uwagi na zaprezentowanie możliwości finansowania projektów związanych z rewitalizacjmi parków zabytkowych oraz dobre doświadczenia w zakresie promocji i funkcjonowania podobych założeń parkowych na terenie pogranicza polsko – niemieckiego. W końcowej części konferencji zostały przedstawione zasady formalne przeprowadznia rewitalizacji w parkach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.


25-26.04.2013 Konferencja w Bad Muskau

Przedstawiciele partnerów i zaproszeni goście spotkali się w Bad Muskau na konferencji pt" Zachować i wyromować" - region ogrodowy w drodze. Pierwszy dzień poświęcony był potencjałowi turystycznemu założeń parkowych i strategiom marketingowym. Program drugiego dnia skupił się natomiast na teorii konserwatorskiej i praktycznych rozwiązaniach w pielęgnacji parków.


12.03.2013 Szkolenie z obsługi strony interentowej

W dniu 12.03.2013 roku odbyło się szkolenie dot. obsługi strony internetowej dot. kalendarza imprez na stronie Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy. W ramach szkolenia Partnerzy Projektu dowiedzieli się jak umieszczać można informacje o wszelkich wydarzeniach kulturalnych, mających miejsce w parkach i pałacach, jak np. koncerty, wystawy, spektakle teatralne, festyny itp. Do tej pory zadaniem tym zajmowało się stowarzyszenie Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy, ale ze względu na dużą liczbę parków w regionie, udział Partnerów w uzupełniniu tych danych pomoże dotrzeć z informacją do jak najszerszego grona odbiorców.


29.01.2013 IV Spotkanie Grupy Roboczej  

Przedstawiciele partnerów spotkali się w Bad Muskau na czwartym spotkaniu grupy roboczej. Partner wiodący poinformaował, że przygotowuje razem z ENO GmbH dwudniową konferencję, która odbędzie się w dniach 25-26.04.2013 w Bad Muskau. Pierwszy dzień poświęcony będzie potencjałowi turystycznemu założeń parkowych i strategiom marketingowym. Program drugiego dnia skupia się natomiast na teorii konserwatorskiej i praktycznych rozwiązaniach w pielęgnacji parków. Poinformowano, że z końcem kwietnia wydane zostaną też pierwsze materiały informacyjne. MGO GmbH przygotowuje ulotkę z mapką i opisem parków, a latem ukażą się pierwsze foldery z propozycjami wycieczek i tras tematycznych w ramach szlaku parków, opracowane przez partnera wiodącego. 
Fundacja Bory Dolnośląskie pionformowała, że przeprowadziła w styczniu szkolenia dla właścicieli parków o nowym produkcie turystycznym. W kwietniu fundacja ta reprezentowała będzie szlak parków na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu. Stowarzyszenie Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy udostępni na tą i inne podobne prezentacje w ramach projektu stanowisko informacyjne.


 

12-13.11.2012 Konferencja w Kliczkowie

W dniach 12-13 listopada 2012 roku w zamku Kliczków odbyła się polsko-niemiecka konferencja projektowa. Organizator, Fundacja Bory Dolnośląskie, w ramach konferencji przygotowała ciekawe wykłady i prezentacje dot. potencjału dla rozwoju turystyki zabytkowych zespołów parkowe regionu Borów Dolnośląskich.  Uczestnicy konferencji zwiedzili także założenia pałacowo – parkowe w Kliczkowie.


 

09.10.2012 Konferencja otwierająca projekt w Schmochtitz

09 października odbyła się pierwsza polsko-niemiecka konferencja w ramach projektu w Bischof-Benno-Haus w Schmochtitz.Uroczystego otwarcia dokonał swoim przemówieniem starosta powiatu Bautzen, pan Michael Harig. Zwrócił on uwagę, na wyjątkowo duży potencjał turystyczny regionu. Uczestnicy mieli okazję do wysłuchania wykładu o turystyce ogrodowej oraz o pielęgnacji szczególnych zabytków, jakimi są założenia parkowe.


09.10.2012 III Spotkanie Grupy Roboczej

Przedstawiciele partnerów spotkali się w ośrodku Bischof-Benno-Haus w Schmochtitz gdzie odbyło się trzecie spotkanie polsko-niemieckiej grupy projektowej. Partnerzy projektu mieli okazję przekazać pani dr Glatzel i pani Drögsler z firmy FUTOUR, zatrudnionym do wykonania koncepcji, swoje pierwsze pomysły i uwagi dot. zasad promocji szlaku. Zdefiniowane zostały najważniejsze cele koncepcji i tematy projektów kluczowych, które realizowane będą w przyszłości.


10.07.2012 II Spotkanie Grupy Roboczej

Przedstawiciele partnerów projektu zebrali się 10 lipca 2012 w Bad Muskau na drugim kwartalnym spotkaniu grupy projektowej. Spotkanie miało na celu przekazanie szczegółowych informacji dot. podpisanej umowy od dofinansowanie. Równocześnie została zdana relacja z prac poszczególnych partnerów w Projekcie.


Czerwiec 2012 Zatwierdzenie projektu

Po blisko trzech latach konsultacji, korekt związanych z przygotowaniem projektu nasz wniosek o dofinansowanie zawartych w nich działań został zatwierdzony i tym samym prace w projekcie zostały rozpoczęte.


16.04.2012 I Spotkanie Grupy Roboczej

Przedstawiciele partnerów projektu zebrali się 16 kwietnia 2012 w Bad Muskau na pierwszym kwartalnym spotkaniu grupy projektowej. Spotkanie miało na celu przekazanie szczegółowych informacji dot. ostatecznych zmian w projekcie, udziału poszczególnych partnerów z działaniach w projekcie oraz przewidywanym terminom podpisania umowy do dofinansowanie.  


Luty 2012 Wniosek na projekt unijny dotyczący promocji szlaku parków został złożony!

Rolę partnera wiodącego przejęło DSA Dienstleistungen für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung GmbH we współpracy z czterema partnerami: Stowarzyszeniem Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy, Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH, Fundacją Bory Dolnośląskie oraz Fundacją Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej.  

 Projekty

RODO

Sprawozdania

Statut

Misja i cele

Nagrody Fundacji

Partnerzy

1% dla Fundacji

Zbiórki publiczne

Bukowiec


Lokalizacja

Natura

Obiekty

Video

Panoramy 360°

Pomnik Historii

Zima w Dolinie Pałaców i Ogrodów

Dolina Pałaców i Ogrodów w grafice

Dolina Pałaców i Ogrodów z drona


Prasa

Radio

Telewizja


Osoby do kontaktów

Siedziba we Wrocławiu

Oddział w Bukowcu

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów ©
 
Projekt pn. „ Kampania promocyjna Doliny Pałaców i Ogrodów ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Wygenerowano w: 0,06722 sekundy, 0,7274 MB