Mapa Doliny Pałaców
obiekt niedostępny noclegi
obiekt odrestaurowany park / punkt widokowy
restauracje imprezy kulturalne
kawiarnie możliwość zwiedzania
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
Mapa Doliny Pałaców
DOLINA PAŁACÓW I OGRODÓW
Idea wiecznie zywa

Wyjazd

Apartamenty w Parku w Bukowcu

Wznowione wydawnictwo

Tajemniczy Las

Edukacja w Bukowcu

Dolina Palacow i Ogrodow z drona

Nagroda Kulturalna Śląska

Wolontariat w Park Bukowiec - Ornamental Farm

Zielone Szkoły w Parku Bukowiec

Archiwum
Kongres Turystyki Kulturowej w Kotlinie Jeleniogorskiej-rezolucja

KONTAKT
MEDIA O NAS
TURYSTYKA
Faust(PL) (DE) 2012


ZAPLANUJ SWÓJ POBYT

MOBILNY PRZEWODNIK NA SMARTPHONY

JAK DOJECHAC?

DOLINA PAŁACÓW


FUNDACJA
PARTNERZY
  • Zamek Karpniki >>
  • Związek Gmin Karkonoskich/ Pałac w Bukowcu >>
  • Pałac w Wojanowie >>
  • Biuro Podróży Discover Silesia >>
  • Romualdo dell Bianco Foundation >>
KALENDARZ
<<>>
Czerwiec 2024

PN WT ŚR CZ PT SO ND
     1 2
 
3 4 5 6 7 8 9
 
10 11 12 13 14 15 16
 
17 18 19 20 21 22 23
 
24 25 26 27 28 29 30
 
CZY WIESZ, ŻE?
  • Już dostępny przewodnik po całej Dolinie Pałaców i Ogrodów w wersji polskiej i niemieckiej. Kup, zanim przyjedziesz!
  • Przekazanie Twojego 1% podatku pomoże ratować zabytki Doliny Pałaców i Ogrodów >>
  • W sierpniu 2018 w Dolinie Pałaców i Ogrodów odbędzie się VII Festival dell Arte
  • 29 września 2018 w Legnicy Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej uhonorowana została prestiżową Nagrodą Kulturalną Śląska >>
  • W takcie Europejskich Dni Dziedzictwa niemal wszystkie zabytki będą udostępnione - następna edycja wrzesień 2018
Kongres Turystyki Kulturowej w Kotlinie Jeleniogorskiej-rezolucja

Kongres Turystyki Kulturowej

DZIEDZICTWO KULTUROWE MOTOREM ROZWOJU REGIONU

REZOLUCJA

W dniach 18-19 października 2013 r. obradował w Wojanowie, Łomnicy i Jeleniej Górze Kongres Turystyki Kulturowej w Kotlinie Jeleniogórskiej - Dziedzictwo Kulturowe motorem Rozwoju Regionu. Dyskusja podczas Kongresu wskazała jednoznacznie na walory kulturowe i przyrodnicze Kotliny Jeleniogórskiej co czyni ten obszar wyjątkowo atrakcyjnym turystycznie. Powodowani chęcią ich pełnego wykorzystania dla rozwoju ekonomicznego, my uczestnicy Kongresu, kierujemy do władz państwowych, samorządowych i kościelnych do środowisk uczestniczących w kształtowaniu przestrzeni, i w ochronie dziedzictwa, do organizacji turystycznych, i pozarządowych, osób prywatnych oraz do wszystkich mieszkańców Regionu, dla których ważna jest jego przyszłość

REZOLUCJĘ:

Turystyka kulturowa zajmuje znaczącą pozycję w aktywizacji gospodarki i umocnieniu tożsamości wielu regionów w Europie. Rozwijają się jej formy i staje się ona w wielu miejscach jedną z ważniejszych dziedzin ekonomicznego rozwoju. Takim obszarem, o wysokim, rozpoznawalnym w Europie potencjale staje się Kotlina Jeleniogórska.

Wspaniałe krajobrazy, niezwykłe dziedzictwo kulturowe, bogata historia, wielowiekowe, tradycje twórcze i wytwórcze, tradycje turystyczne, organizowane, i cieszące się coraz większym zainteresowaniem wydarzenia kulturalne predestynują ten obszar do podniesienia jego rangi i znaczenia na polskim i międzynarodowym rynku turystycznym. Sprzyjać temu powinno podjęcie starań o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Starania te należy podjąć niezwłocznie. Uzyskanie w 2012 r. przez obiekty Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej statusu Pomnika Historii RP było pierwszym, niezbędnym krokiem dla tego procesu.

Szczególne walory Kotliny Jeleniogórskiej są już chronione i udostępniane w obrębie transgranicznego Karkonoskiego Parku Narodowego, szeregu obszarów przyrodniczych Natura 2000, dwóch parków krajobrazowych i parku kulturowego.

Szerokiemu udostępnieniu wartości kulturowych sprzyja także, obserwowana w ostatnich latach, wysoka dynamika podejmowanych w obszarze Kotliny Jeleniogórskiej działań rewitalizacyjnych oraz coraz szersze traktowanie jej potencjału jako środka dla wzmocnienia tożsamości i gospodarczego wzrostu. W tej sytuacji istotnym wyzwaniem staje się przyjęcie zasad zintegrowanego zarządzania tymi procesami. Uczestnicy Kongresu apelują o wypracowanie spójnej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, która uwzględniałby pełne i harmonijnie wykorzystanie walorów Kotliny Jeleniogórskiej widzianej przez pryzmat unikalnego krajobrazu kulturowego. Ważnym elementem dla tego procesu jest inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP z dnia 21 maja 2013 r, zmierzająca do wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu.

Uważamy, iż w realizacji tych zadań istotną rolę powinna odegrać koordynowana współpraca samorządów lokalnych i osób prywatnych, władz państwowych i kościelnych, służb planistycznych i konserwatorskich, środowisk turystycznych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.

Mając na uwadze zapisy Konwencji Paryskiej UNESCO z 1972 r., uczestnicy Kongresu podkreślają, iż zaniechanie tych działań może prowadzić do utraty szansy na stworzenie w Regionie produktu turystycznego klasy europejskiej, opartego o unikalne wartości historyczne, kulturowe i naturalne.

Rezolucja do pobrania- kliknij tutaj

Program Kongresu do pobrania-  kliknij tutaj

Organizatorzy, Sponsorzy

 

 


Kongres Turystyki Kulturowej foto: Romuald M. Sołdek

Projekty

RODO

Sprawozdania

Statut

Misja i cele

Nagrody Fundacji

Partnerzy

1% dla Fundacji

Zbiórki publiczne

Bukowiec


Lokalizacja

Natura

Obiekty

Video

Panoramy 360°

Pomnik Historii

Zima w Dolinie Pałaców i Ogrodów

Dolina Pałaców i Ogrodów w grafice

Dolina Pałaców i Ogrodów z drona


Prasa

Radio

Telewizja


Osoby do kontaktów

Siedziba we Wrocławiu

Oddział w Bukowcu

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów ©
 
Projekt pn. „ Kampania promocyjna Doliny Pałaców i Ogrodów ” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Wygenerowano w: 0,06371 sekundy, 0,81311 MB